Brisko z Poreckého potoka
 

        Meno: BRISKO z Poreckého potoka
Dátum narodenia: 27. 10. 2012
Číslo zápisu:  
Druh chovu: kontrolovaný
Farba: čierna, znaky