Skúška SVV1:

Skúšku SVV1, ktorú  Beky úspešne absolvovala dňa 10.10.2010, poriadal Klub športovej kynológie Pezinok.

V pachových prácach získala Beky 96 bodov, napriek tomu, že ako terén bolo vybrané neosiate pole, na ktorom toho veľa nenastopovala.

V cvikoch poslušnosti získala 88 bodov, pričom mala žial jednu 0 a to na kladine, z ktorej 2x spadla.

V obranách získala rovnako ako pri poslušnosti 88 bodov.

Rozhodca : Milan KADLECAJ
Figurant: Roman NOVOTA
Vedúci skúšok : Beáta JARÁŠOVÁ