Vianočný pretek KK Gbely 2013

1. miesto v SVV1 (p:97, o:95)

XVII. ZZLK obranársky pretek KK Senica-Čáčov 2013


2. miesto v SVV1 (94, 92)

XVII. ZZLK stopársky pretek KK Smolinské 2013

1. miesto v SVV 1 (93, 98)
      

XV. ZZLK stopársky pretek Skalica

1. miesto v SVV 1 (89, 98) plus najlepší stopár

XV. ZZLK stopársky pretek Rúbanice Holíč

1. miesto v SVV1 (99, 97)

 

XIV. ZZLK Majster Záhoria, najlepší obranár i stopár, celkový víťaz ZZLK


XIV. ZZLK obranársky pretek KK Smolinské

1. miesto v SVV1 (92,87) plus najlepší obranár
 

XIV. ZZLK stopársky pretek Rúbanice Holíč

1. miesto v SVV 1 (95, 98) plus  najlepší stopár

 

XIV. ZZLK stopársky pretek Skalica

1. miesto v SVV 1 (99, 99)
Video nižšie