Arny z Poreckého potoka zložil skúšku BH!!!

05.07.2013 17:14

Náš odchovanec Arny, alias Kimo, zložil dňa 27. 04. 2013 svoju prvú skúšku BH na známku VÝBORNÁ 58/60/obstnál.