Chovní psi :

Bohužiaľ, zatiaľ nedisponujeme chovným jedincom (psom).