Chovné suky

Beky zo Zeleného plesa

   
*18.01.2009
Č. z.: 58962
RTG: A/A
Skúš.: SVV 1
Výst.: VD
Bonit.: 5X5/45 P 1. tr.