Oblastná výstava

Výstavné potvrdenie s hodnotením VD - veľmi dobrý -  získala Beky  v kategórii dospievajúce suky na Oblastnej výstave NO, poriadanej KK v Kolárove dňa 16.10.2010.

Rozhodcovia všetky triedy: Milan KADLECAJ